HMOTNOSTNÝ INDEX

Hmotnostný index nájdete na bočnej strane pneumatiky a určuje maximálnu záťaž pneumatiky pri maximálnej rýchlosti.

 

 - je predpísaný v technickom preukaze vozidla pre konkrétny rozmer pneumatiky

 - nižší hmotnostný index nieje možné použiť

 - je možné použiť hmotnostný index vyšší 

 

 

Li  kg      Li kg       Li kg      Li kg      Li kg
50 190   65  290    80 450   95 690   110 1060
51 195    66 300    81 462   96 710   111 1090
52 200    67 307    82 475   97 730   112 1120
53 206    68 315    83 487   98 750   113 1150
54 212    69  325    84 500   99 775   114 1180
55 218   70  335    85 515   100 800   115 1215
56 224   71 345   86 530   101 825   116 1250
57 230   72 355    87 545   102 850   117 1285
58 236    73  365    88 560   103 875   118 1320
59 243    74 375    89 580   104 900   119 1360
60 250    75  387    90 600   105 925   120 1400
61 257    76 400    91 615   106 950   121 1450
62 265    77  412    92 630   107 975   122 1500
63 272    78  425    93 650   108 1000   123 1550
64 280    79 437   94 670   109 1030   124 1600